Účinky Bachových esencí

Originální Bachovy květové esence obsahují 38 jednotlivých esencí, které jsou připravovány ručně v přísném souladu s originální recepturou Dr. Edwarda Bacha. 39. esencí je Krizová esence (Rescue Remedy), která se skládá z pěti Bachových květových esencí. Představují jednoduchý a přitom velice účinný systém, který navrací harmonii našim emocím. Pomáhá člověku zvládnout nejrůznější záporné emoce a tím i nastartovat přirozenou obranyschopnost organismu.

Bachovy esence pro odblokování negativní životní energie

Bachovy esence pomáhají uvolnit zablokovanou životní energii a uvést ji opět do pohybu. Každý nezpracovaný problém, všechny starosti, strachy a bolesti z minulosti, které člověk utrpěl či někomu způsobil, blokují životní energii. Bachovy esence pomáhají lidem k celostnímu pohledu na věc a způsobují, že se pak stávají otevřenějšími a schopnějšími lépe čelit negativním vlivům. Esence nemají za úkol potlačit psychické a tělesné symptomy, slouží však jako pomocný prostředek k překonávání toho, co tyto symptomy způsobily.

Bachovy esence pomáhají bojovat proti negativním stavům mysli, jako je např. strach, psychická i fyzická vyčerpanost, tréma, nesoustředěnost, stesk, beznaděj, panika, nedostatek sebedůvěry, vztek, nejistota, přecitlivělost a další. Mohou pomoci i při krizových situacích, jako jsou rozchod s partnerem, ztráta zaměstnání, úmrtí a nemoc blízkého člověka, problémy s otěhotněním, partnerské problémy, problémy s dětmi, špatná adaptace na školku (školu), problémy v období puberty apod.

Bachovy květové esence pro děti i zvířata

Bachovy esence se užívají jak při přechodných negativních náladách a stavech mysli, tak při dlouhodobých hluboce zakořeněných problémech. Je možné je užívat paralelně se všemi medikamenty a terapiemi. Nejsou návykové, nemají vedlejší účinky a nemůžete se jimi předávkovat. Mohou se užívat v těhotenství i v době kojení, jsou skvělé pro děti a dokonce i zvířata.