Bachovy esence (nejen) pro děti

Bachovy květové esence jsou přírodního původu, jsou tedy bezpečné a snášenlivé i pro Vaše děti.

Tento popis mohou využít všichni, kdo mají zájem o Bachovy esence. Jsou vhodné pro děti, dospělé, ale také zvířata.

Věřte, že co trápí naše děti, je často nastaveným zrcadlem nám samotným (neboli to, co cítíme my, skrze nás prožívá naše dítě), a proto je mnohdy vhodné, aby současně s dítětem užíval esence i rodič.

Zamyslete se, jaké negativní pocity nebo povahové vlastnosti má Vaše dítě (nebo Vy). Pročtěte si seznam a zkuste vybrat maximálně 7 esencí. Pokud si nebudete jistí, mohu Vám s výběrem esencí pomoci při osobní konzultaci nebo formou e-mailu.

U konkrétní esence není nutné splňovat celý popis.

Řepík 1 – za úsměvem a veselým vystupováním skrývá starosti, přetvařuje se, nedokáže projevit své pocity – ESENCE PODPORUJE OTEVŘENOST A PŘINÁŠÍ VNITŘNÍ KLID
Topol 2 – má nejasný strach (úzkosti) bez příčiny, je nervózní a bojí se, má špatné sny – ESENCE PODPORUJE DŮVĚRU V ŽIVOT A NEBOJÁCNOST
Buk 3 – je netolerantní vůči ostatním, často kritizuje, všechno chce mít pro sebe – ESENCE PODPORUJE TOLERANCI A POROZUMĚNÍ
Zeměžluč 4 – má slabou vůli, je lehce ovlivnitelné a snaží se všem vyhovět, myslí více na druhé než na sebe – ESENCE PODPORUJE SÍLU PROSADIT SE A NASTAVIT SI HRANICE
Rožec 5 – nevěří vlastnímu úsudku a hledá radu a rozhodnutí u druhých – ESENCE PODPORUJE INTUICI A DŮVĚRU VE SVÉ SCHOPNOSTI
Slíva 6 – vzteká se, je hysterické, zoufalé, má strach nad ztrátou sebekontroly – ESENCE UČÍ ZACHÁZET SE SVÝMI EMOCEMI, NEDUSIT JE V SOBĚ A NENECHAT SE JIMI OVLÁDAT, PŘINÁŠÍ KLID
Poupě jírovce 7 – dělá stále stejné chyby, je nepoučitelné – ESENCE PODPORUJE VNÍMAVOST A SCHOPNOST UČENÍ
Čekanka 8 – je majetnické, vykazuje přílišnou závislost a pozornost na druhém – ESENCE PODPORUJE SCHOPNOST MILOVAT BEZ PODMÍNEK
Bílá lesní réva 9 – je myšlenkami nepřítomné, zasněné, nedokáže se soustředit – ESENCE PODPORUJE BDĚLOST A SOUSTŘEDĚNOST
Plané jablko 10 – stydí se za své tělesné projevy a vzhled, má obavy ze špíny a potřebu přehnaného pořádku a čistoty kolem sebe – ESENCE PODPORUJE LÁSKU K SOBĚ SAMÉMU
Jilm 11 – je přetížené, ztratilo víru ve své schopnosti – ESENCE VRACÍ ZPÁTKY ZTRACENOU SÍLU A ENERGII, POMÁHÁ NAVRÁTIT VNITŘNÍ JISTOTU, JASNOST A NADHLED
Hořec 12 – rychle ztrácí náladu, je zklamané – ESENCE PŘINÁŠÍ OPTIMISTICKÝ POHLED NA DANOU SITUACI A VÍRU V LEPŠÍ BUDOUCNOST
Hlodaš 13 – je rezignované, pesimistické a cítí se beznadějně – ESENCE VRACÍ ZTRACENOU NADĚJI A VÍRU
Vřes 14 – má plnou hlavu svých problémů, potřebuje být středem pozornosti, je nerado samo, vyžaduje společnost, je upovídané – ESENCE NAVOZUJE POCIT BEZPEČÍ, PODPORUJE EMPATII A NASLOUCHÁNÍ
Cesmína 15 – je žárlivé, nepřející, závistivé, bývá agresivní a vzteklé – ESENCE PODPORUJE LASKAVOST A LÁSKU K SOBĚ I OKOLÍ
Zimolez 16 – stýská se mu, lpí na minulosti, je nostalgické – ESENCE ODPOUTÁVÁ OD MINULOSTI, ZPŘÍTOMŇUJE
Habr 17 – má nedostatek nadšení, nemá chuť plnit denní povinnosti, prokrastinuje – ESENCE PODPORUJE RADOST, VITALITU A CHUŤ DO PLNĚNÍ ÚKOLŮ
Netýkavka 18 – všechno chce hned, je netrpělivé, neklidné a podrážděné – ESENCE PODPORUJE TRPĚLIVOST A VNITŘNÍ KLID
Modřín 19 – nevěří si, bojí se selhání – ESENCE PODPORUJE SEBEDŮVĚRU A KREATIVITU
Kejklířka 20 – má strach z konkrétních věcí (např. škola, pavouci, tma, psi, lékař atd.), mívá trému, je bojácný – ESENCE POMÁHÁ PŘEKONAT BARIÉRU STRACHU, PODPORUJE ODVAHU A DŮVĚRU
Hořčice 21 – z ničeho nic propadá smutku a melancholii – ESENCE NAVRACÍ ZAPOMENUTOU RADOST A VYROVNANOST
Dub 22 – má silný pocit pro povinnost a zodpovědnost, cítí se sklíčené a vyčerpané – ESENCE POMŮŽE NAJÍT SI HRANICE MEZI ODPOČINKEM A POVINNOSTÍ
Oliva 23 – je fyzicky i duševně vyčerpaný (např. po nemoci, nekvalitním spánku, těžké práci atd.) – ESENCE OBNOVUJE FYZICKOU I PSYCHICKOU SÍLU, REVITALIZUJE TĚLO
Borovice 24 – obviňuje se, stydí, cítí se méněcenně, nepřijímá se takový, jaký je – ESENCE OSVOBOZUJE OD POCITŮ PROVINĚNÍ A UČÍ PŘIJÍMAT SÁM SEBE
Červený kaštan 25 – má obavy o své blízké, bezdůvodně se o ně bojí – ESENCE VNITŘNĚ OSVOBOZUJE OD STRACHU O SVÉ BLÍZKÉ
Devaterník penízkovitý 26 – cítí paniku, vyděšenost, obrovský strach a šok – ESENCE VNÁŠÍ DO NITRA KLID A VYROVNANOST
Voda z léčivých pramenů 27 – je na sebe velmi náročné, přísné a není spokojeno se svým úsilím – ESENCE PODPORUJE FLEXIBILITU A LASKAVOST K SOBĚ SAMÝM
Chmerek 28 – neumí se rozhodnout mezi dvěma možnostmi – ESENCE PŘINÁŠÍ VYROVNANOST, JISTOTU A VNITŘNÍ DŮVĚRU PŘI ROZHODOVÁNÍ
Snědek 29 – prožilo šok nebo trauma, který nedokázalo zpracovat – ESENCE POMÁHÁ ZPRACOVAT ŠOKY A TRAUMATA
Jedlý kaštan 30 – cítí se naprosto zničené, beznadějné, bezmocné (např. smrt blízkého, mazlíčka atd.) – ESENCE PODPORUJE ZTRACENOU NADĚJI A VÍRU V ŽIVOT
Sporýš 31 – je přehnaně nadšené, aktivní, silně umíněné, umanuté a zarputilé, pokouší se zvládat mnoho věcí najednou – ESENCE ZKLIDŇUJE, ZMÍRŇUJE PŘÍLIŠNÉ NADŠENÍ A PODPORUJE TOLERANCI
Vinná réva 32 – je dominantní, panovačné, rozkazovačné, může bít či týrat okolí – ESENCE PODPORUJE OHLEDUPLNOST A TOLERANCI
Vlašský ořech 33 – špatně snáší změny (př. vstup do školky, stěhování, rozvod atd.), je lehce ovlivnitelné míněním druhých – ESENCE POMŮŽE LÉPE SE ADAPTOVAT NA JAKÉKOLIV ZMĚNY A NENECHAT SE SVÉST OKOLÍM
Žebratka bahení 34 – vnitřně se uzavírá a distancuje se od svého okolí, špatně sdílí své city – ESENCE PODPORUJE OTEVŘENOST, KOMUNIKACI A SBLÍŽENÍ
Bílý kaštan 35 – neustále se mu v hlavě honí negativní myšlenky – ESENCE POMÁHÁ ZBAVIT SE TÍŽIVÝCH MYŠLENEK, LÉPE SE SOUSTŘEDIT NA PŘÍTOMNOST
Sveřep 36 – je nerozhodné a neví, kterou cestou se dál ubírat (např. výběr školy, povolání atd.) – ESENCE PODPORUJE JISTOTU A SEBEREALIZACI
Planá šípková růže 37 – reaguje bez zájmu a apaticky, je pasivní, odevzdaný, je mu vše jedno – ESENCE PODPORUJE ŽIVOTNÍ RADOST A AKTIVITU
Žlutá vrba 38 – cítí křivdu, nespravedlnost, sebelítost, zlobu, je zatrpklé – ESENCE PODPORUJE SMÍŘENÍ A ODPUŠTĚNÍ